شماکه رفتیدسران ما برسفره فهد نشستند!

شما که رفتید سران ما بر سفره فهد نشستند مهمان دارالضیافه فهد شدند در فصل حج به طواف او پرداختند و او را همسنگ ایران، بالی برای اسلام شمردند.

منبع خبر: جهان نیوز

اخبار مرتبط: شما که رفتید، سران ما مهمان دارالضیافه فهد شدند