عکس سبز/ برد انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان

عکس سبز/ برد انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و بلوچستان
کلمه
چکیده :نامه مهدی کروبی از حصر به حسن روحانی و نامه حسین رونقی از زندان اوین به سردار جعفری در برد انجمن اسلامی دانشجویان پیرو خط امام دانشگاه سیستان و...


منبع خبر: کلمه

اخبار مرتبط: شکایت انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران از رئیس دانشگاه و یک تشکل دانشجویی اصلاح‌طلب