سنگ پرانی به اتوبوس پرسپولیس؛ بنگر و خوردبین آسیب دیدند

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: سرخ‌پوشان سنگباران شدند؛ بنگر و رضاییان آسیب دیدند