کلیه شعب ثبت نام از ساعت ۸ صبح آماده اخذ رای از تمامی واجدین شرایط

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: کلیه شعب ثبت نام از ساعت 8 صبح آماده اخذ رای از تمامی واجدین شرایط