کلیه شعب ثبت نام از ساعت ۸ صبح آماده اخذ رای از تمامی واجدین شرایط

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: نصب دستگاه جلوگیری از تكرار رای در شعب رای استان تهران