اعدام گروهی به جرم استفاده از تلفن همراه!

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: اعدام گروهی به جرم استفاده از تلفن همراه!