دادستان تهران: تعقیب انتشاردهندگان تصاویر مینو خالقی، در راستای وظیفه‌ دادستانی بوده است/ دعوت دادسرا از مینو خالقی

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: مینو خالقی به دادستانی «دعوت شد»