عامل بمب‌گذاری دفتر حزب یک زن است

متاسفانه در برخی از رسانه‌ها درباره نام این فرد و همچنین اتهامش اخبار نادرستی منتشر شده بود. فرد دستگیر شده یک زن بوده که در ماجرای انفجار در دفتر حزب جمهوری اسلامی دست داشته است.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: پلیس ایران: عامل بازداشت‌شده بمب‌گذاری دفتر حزب جمهوری یک زن استو سرانجام، هفت تیر