دعوت دادستانی از مینو خالقی برای اخذ توضیح

دادستان تهران انتشار تصاویر زن مسلمان بدون پوشش مناسب در فضای مجازی را فاقد توجیه خواند

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: مینو خالقی به دادستانی «دعوت شد»