سرخط
مدیرعامل سابق بانک ملی از برنامه بانک‌ها برای کاهش نرخ سود بانکی تا دو هفته آینده خبر داد.