ترکیه سفیر خود در آلمان را فراخواند

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: ترکیه سفیرش را از آلمان فراخواند