سرخط
وزیر نفت ایران می گوید او در کل از آنچه که در نشست امروز اوپک رخ داده، راضی است. به گفته بیژن زنگنه او نشانه ای از اینکه اعضا بخواهند صادراتشان را افزایش دهند ندید.