سرخط
ایران و چین حساس ترین دیدار را در بین نمایندگان آسیایی برگزار کردند. این دو تیم به ترتیب ۳ و ۲ برد در کارنامه داشتند.