زلزله خوی را لرزاند

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: زمین لرزه حوالی خوی را لرزاند