سرخط
5 ماه پس از دستگیری 10 تفنگدار دریایی آمریکا در آب‌های سرزمینی ایران، پنتاگون اعلام کرد که نتیجه بازجویی‌های طولانی از این نظامیان را روز پنجشنبه منتشر می‌کند.