"شیء مشکوک" پرواز تهران مشهد را به تاخیر انداخت/ انتقال هواپیما به بیرون محوطه

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: «شیء مشکوک» پرواز تهران مشهد را به تأخیر انداخت