جان کری: حضور ایران در عراق مفید بوده است

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: کری: حضور ایران در جنگ با گروه حکومت اسلامی در عراق "سودمند" بوده است