سقوط هواپیمای آموزشی و مرگ کارآموز خلبانی در استان البرز ایران

با سقوط یک هواپیمای آموزشی در استان البرز ایران، کارآموز خلبانی آن کشته و خلبان به بیمارستان منتقل شد. علت سقوط هواپیما اعلام نشده است.

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: مرگ یک خلبان کارآموز در پی سقوط هواپیمای آموزشی در استان البرز