بازداشت چند نفر در پرونده تحقیق و تفحص از بنیاد شهید

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: رئیس کمیته تفحص از بنیاد شهید: رئیس مجلس اجازه دهد سی هزار سند را رسانه‌ای می‌کنم