نماینده همدان: اگر اجازه دهند،۳۰ هزار سند از تخلف در بنیاد شهید منتشر می کنم

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: رئیس کمیته تفحص از بنیاد شهید: رئیس مجلس اجازه دهد سی هزار سند را رسانه‌ای می‌کنم