دستگیری چند نفر در پرونده تحقیق و تفحص در بنیاد شهید

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: رئیس کمیته تفحص از بنیاد شهید: رئیس مجلس اجازه دهد سی هزار سند را رسانه‌ای می‌کنم