چند نفر در ارتباط با پرونده فساد بنیاد شهید 'بازداشت شده‌اند'

یکی از نمایندگان مجلس می‌گوید در جریان رسیدگی به پرونده فساد در بنیاد شهید، چند نفر بازداشت شده‌اند. امیر خجسته گفته است در رسیدگی به این پرونده " از قبل تعدادی از افراد دستگیر شده‌اند و در آینده نیز با قدرت این کار ادامه می‌یابد."

منبع خبر: بی بی سی فارسی

اخبار مرتبط: رئیس کمیته تفحص از بنیاد شهید: رئیس مجلس اجازه دهد سی هزار سند را رسانه‌ای می‌کنم