سرخط
فارس: به گزارش خبرنگار موسیقی فارس، مجسمه برنزی بهداد لاهوتی که حدود 350 کیلوگرم وزن داشت به تازگی از معانت هنری ارشاد به سرقت رفته است. این مجسمه در محوطه ساختمان معاونت هنری واقع در خیابان شهریار قرار داشت.