آمریکا:‌ روند خرید آب سنگین از ایران تکمیل شد

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: آمریکا خرید آب‌سنگین از ایران را تأیید کرد