قبور ائمه بقیع چگونه تخریب شد؟

پیش از تخریب بقیع، بر روی قبور پیشوایان و سایر بزرگان اسلام که در مدینه مدفون بودند گنبدها و بناهایی قرار داشت.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: قبور ائمه بقیع چگونه تخریب شد؟