پیشکسوت دوومیدانی ایران درگذشت

پیشکسوت دوومیدانی ایران به دلیل بیماری شب درگذشت.

منبع خبر: ورزش ۳

اخبار مرتبط: پیشکسوت دوومیدانی ایران درگذشت