سرخط
روزنامه وطن امروز به دلیل برخی اختلافات منتشر نشده است. این روزنامه دلیل این وضعیت را "اخلال ماموران یک نهاد" عنوان کرده اما ایرنا می‌گوید وطن امروز به موسسه مطبوعاتی ایران بدهکار است و سازمان اوقاف هم می‌خواهد ملک وقفی در اختیار این روزنامه را پس بگیرد.