سرخط
کانال روزنامه وطن امروز اعلام کرد: یک خبرگزاری و برخی از کانال های تلگرامی امروز به دروغ مدعی شده بودند که وطن امروز بطور رایگان در ساختمان اوقاف مستقر است.