آیا خبر اسکان رایگان "روزنامه وطن امروز" در ساختمان اوقاف صحت دارد؟

کانال روزنامه وطن امروز اعلام کرد: یک خبرگزاری و برخی از کانال های تلگرامی امروز به دروغ مدعی شده بودند که وطن امروز بطور رایگان در ساختمان اوقاف مستقر است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: جوابیه روزنامه وطن امروز به خبر «پشت پرده تعطیلی» و توضیحات ایران و اوقاف