اوقاف تهران: روزنامه وطن امروز سال ها اجاره بها پرداخت نکرده است

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: جوابیه روزنامه وطن امروز به خبر «پشت پرده تعطیلی» و توضیحات ایران و اوقاف