جوابیه روزنامه وطن امروز به خبر ایرنا و توضیحات ایران و اوقاف: روزنامه ایران بدهکار هم هست

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: جوابیه روزنامه وطن امروز به خبر «پشت پرده تعطیلی» و توضیحات ایران و اوقاف