آژانس درز اطلاعات ایران از جانب خود را تکذیب کرده است

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره درز اطلاعات محرمانه کشورمان، گفت: آژانس گفته که درز اطلاعات از جانب او نبوده است.

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: آژانس درز اطلاعات ایران را رد کرد