سرخط
حسن عباسی، فعال سیاسی و تحلیلگر محافظه‌کار و نزدیک به سپاه پاسداران که با شکایت ارتش ایران سه روز در بازداشت بود، آزاد شده است.