سرخط
حسن عباسی، فعال سیاسی و تحلیلگر محافظه‌کار در ایران که اخیرا انتشار بخشی از یک سخنرانی قدیمی او جنجال‌برانگیز و با شکایت ارتش ایران سه روز پیش بازداشت شده بود، آزاد شده است. خبرگزاری ایسنا می گوید آقای عباسی امروز وثیقه ای برای آزادی خود تامین کرده است.