سرخط
ادای احترام به پدر اعظمی که بسیاری از فرزندان و خویشانش در دفاع از آزادی، طعم زندان را کشیدند و تعداد زیادی از آنها نیز با آرمان رهایی مردم سینه اشان سپر گلوله استبداد شد، احترام به مبارزه و ایستادگی همه زندانیان سیاسی و جانباختگان راه آزادی و خانواده دردمند آنان است که با مشقت فراوان پشتیبان، یار و یاور آنان در این دوه های سیاه بوده اند. مراسم نکو داشت پدر اعظمی در روز یکشنبه دهم مرداد ۱٣۹۵ برابر ٣۱ ژوئیه ۲۰۱۶ در پاریس برگزار شد. تعداد پر شماری از هموطنان ایرانی در این نکو داشت شرکت کرده و یاد پرویز خان اعظمی بیرانوند را گرامی داشتند. این مراسم توسط فخری زرشگه، عروس بزرگ آقای اعظمی اداره شد. دو نوه او روزبه والی زاده و سهراب اعظمی خاطرات و صحبت های کوتاهی در رابطه با نقش او در زندگی خود و اثرات آن در جامعه بیان داشتند. محمد اعظمی فرزند او نیز با بیان خاطراتی، از اخلاقیات و رفتار پدرش گفت. محمد رضا معینی یکی از بستگان نزدیک خانواده هم، با مروری تاریخی بر زندگی پرویز خان اعظمی، شرکت کنندگان را با جنبه هایی از شخصیت ایشان آشنا نمود. در فاصله صحبت‌ها، دو فیلم کوتاه، یکی عکس های او در دوره های مختلف به همراه فرزندان و نوه های خود و دیگری فیلم آزادی فرزندان و خویشانش از زندان شاه در دوره انقلاب، که تعدادی از آنان پس از انقلاب به جوخه مرگ سپرده شدند، به نمایش گذاشته شد که بسیار خاطره انگیز بود.سپس دکلمه شعر خلاصه شده ای از شاملو، توسط دوست عزیزمان بهروز خسروی ارائه گردید. در این مراسم دوست بسیار گرامی مهرداد باران قطعه ای از باخ را استادانه نواخت. هیئت برگزاری مراسم نکو داشت پدر اعظمی وظیفه خود میداند که بدین وسیله از همه عزیزانی که زحمت مشارکت در این مراسم را به خود هموار کردند، تشکر و قدر دانی کند. ادای احترام به پدر اعظمی که بسیاری از فرزندان و خویشانش در دفاع از آزادی، طعم زندان را کشیدند و تعداد زیادی از آنها نیز با آرمان رهایی مردم سینه اشان سپر گلوله استبداد شد، احترام به مبارزه و ایستادگی همه زندانیان سیاسی و جانباختگان راه آزادی و خانواده دردمند آنان است که با مشقت فراوان پشتیبان، یار و یاور آنان در این دوه های سیاه بوده اند. کمیته برگزاری مراسم نکو داشت پدر اعظمی اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: