سرخط
اردوی تدارکاتی تیم ملی جوانان با حضور 27 بازیکن از بعدازظهر پنجشنبه در کمپ تیم‌های ملی آغاز می‌شود.