حکم توقیف اموال ایران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد صادر شده بود و او امروز به اوباما نامه نوشته است!

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: حکم توقیف اموال ایران در دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد صادر شده بود و او امروز به اوباما نامه نوشته است!