رکورد تفنگ بادی ۱۰متر المپیک شکسته شد

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: رکورد تفنگ بادی 10متر المپیک شکسته شد