شناگر چینی دوپینگی از آب درآمد

یکی از شناگران کاروان المپیکی چین دوپینگ کرده است.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: شناگر چینی دوپینگی از آب درآمد