پیوستن چین به اتحاد ایران و روسیه در سوریه و سردرگمی آمریکا

سه کشوری که بیشترین مقاومت را در برابر آمریکا داشته اند، برای کمک به یک کشور که آمریکا را با مشکلاتی در منطقه روبرو کرده بود، در حال متحد شدن هستند

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: اتحاد چین-روسیه-ایران در سوریه، چالش جدید اوباما در خاورمیانه