وزارت ارشاد: ممنوعیتی برای فعالیت رویترز در تهران نیست

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: وزارت ارشاد: ممنوعیتی برای فعالیت رویترز در تهران نیست