وزارت ارشاد: ممنوعیتی برای فعالیت رویترز در تهران نیست

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: وزارت ارشاد: ممنوعیتی برای فعالیت رویترز در تهران نیست