اعتراف جاسوسان آمریکایی دستگیر شده در ایران برای سرد کردن کانون مساجد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اسناد معتبری از اعترافات جاسوسان آمریکایی دستگیر شده در ایران داریم که برای سرد کردن کانون مساجد برنامه ریزی و توطئه کرده‌اند و با کمک نفوذی‌ها این کار را انجام داده‌اند.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج: جاسوسان بازداشت شده آمریکا اعتراف کرده اند که بدنبال سردکردن کانون مساجد بودند