توطئه جاسوسان آمریکایی برای مساجد

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت: اسنادمعتبری از اعترافات جاسوسان آمریکایی دستگیر شده داریم که برای سردکردن کانون مساجد برنامه ریزی وتوطئه کرده اند و با کمک نفوذی‌ها این کار را انجام داده اند.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج: جاسوسان بازداشت شده آمریکا اعتراف کرده اند که بدنبال سردکردن کانون مساجد بودند