شوخی مدیر آپارات با مدیر تلگرام: آرزو می‌کنیم ما هم مثل تو آزاد شویم

خوش به حالت پاول که اینجا نیستی تا روی محتوی انقدر بهت سخت بگیرن و اعتبار سرویست رو زیر سوال ببرن.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: شوخی مدیر آپارات با مدیر تلگرام!