ظریف: ایران آماده مشارکت در ساخت کانال بین اقیانوسی نیکاراگوئه است

منبع خبر: عصر ایران

اخبار مرتبط: ایران آماده مشارکت در ساخت کانال بین اقیانوسی