دی‌ماه، زمان رسمی ورود وزارت کشور به انتخابات

وزیر کشور گفت: وزارت کشور رسماً از دی‌ماه وارد کار انتخابات می‌شود و ستادهای انتخابات را تشکیل می‌دهد.

منبع خبر: فردا

اخبار مرتبط: روایت وزیر کشور از زمان رسمی ورود وزارت کشور به انتخابات