ایران آماده مشارکت در ساخت کانال بین اقیانوسی نیکاراگوئه است

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: ظریف: ایران آماده مشارکت در ساخت کانال بین اقیانوسی نیکاراگوئه است