زمان ثبت‌نام انتخابات ریاستجمهوری ۹۶/ ورود رسمی وزارت کشور به انتخابات دی‌ماه

منبع خبر: آفتاب

اخبار مرتبط: روایت وزیر کشور از زمان رسمی ورود وزارت کشور به انتخابات