وزیر جنگ اسبق رژیم صهیونیستی مُرد

منبع خبر: باشگاه خبرنگاران

اخبار مرتبط: نقش اقتصادی شهرک‌های یهودی‌نشین در راهبرد رژیم صهیونیستی