هفته نامه ویک: منتظر نمایش تانک بزرگ و اسرار آمیز ایران هستیم

هفته نامه انگلیسی نوشت: «کرار» نام ایرانی تانک «تی-90 ام. اس»، نمونه‌ای کاملا تولید داخل ، نسخه ارتقا یافته تانک «تی-72» و یا موردی کاملا متفاوت است که باید منتظر نمایش آن در یکی از رژه‌های نظامی ایران بود.

منبع خبر: خبرگزاری فارس

اخبار مرتبط: هفته نامه ویک: منتظر نمایش تانک بزرگ و اسرار آمیز ایران هستیم