سرخط
تیم کشتی آزاد بیمه رازی توانست با نتیجه قاطع مقابل جدی ترین رقیبش به پیروزی برسد